Центрове за Професионално Обучениекорица

Маркетингово-издателска къща “Инфо Клас” има удоволствието да Ви покани за участие във Второто издание на справочен каталог със заглавие “Центрове за професионално обучение” в България.

Каталогът е качествено пълноцветно издание, формат А5, съдържащо бизнес профили на българските Центрове за Професионално Обучение. Основната му цел е да предостави синтезирана информация за предлагащите услуги в сферата на професионалното обучение и квалификация, за тяхното качество, ценз и уникални предимства.

Динамичното развитие на сектора в последните години, лицензирането на множество организации, предлагащи професионално обучение, доведе до количествено натрупване на информация и до необходимост от нейната класификация. Настоящият справочен каталог представя на потребителите на услугата в удобна форма бизнес профилите на обучаващите центрове и индексирана информация за бранша. Една част от изданието се разпространява безплатно до общинските и областни администрации, правителствените структури, бюрата по труда, международните фондове и програми, работодателски съюзи и организации и др. Допълнителни бройки, от първото издание, бяха закупени от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, от Агенцията по заетостта и от Българска туристическа камара.

Справочникът бе високо оценен от разпространителските фирми в България и ще може отново да бъде закупен от всеки търговски обект за книжни издания в страната! Печатното издание ще бъде допълнено с Интернет базирана информационна система.

Маркетингово-издателска къща Инфо Клас, дирекция “Бизнес профили” разполага с високо професионален екип с богат опит в разработката и издаването на браншови каталози и високо ефективни маркетингови инструменти в различни сфери на икономиката.

Бихме искали да подчертаем, че каталогът е единствен по рода си за България и първия тираж от 5000 броя, бе изчерпан благодарение на повишения интерес, стимулиран както от раздвижването на вътрешния пазар, така и от развитието на множество проекти и програми, свързани с изпълнението на директивите на Лисабонската стратегия.

Убедени сме, че участието Ви в справочен каталог “Центрове за професионално обучение” ще има положителен ефект върху Вашия имидж и отлична възвръщаемост на направените инвестиции!

Параметри
 • Пълноцветно (4+4);
 • Формат А5;
 • Корици: 250 гр. гланц едностранен UV лак;
 • Тяло: 115 гр. мат;
 • Тираж: 5 000 бр. първоначален тираж и периодично преиздаване при критично намаляване на пазарните наличности.
Основни цели на каталога
 • да предостави пълна, актуална и акуратна информация за възможностите на центровете и съответно за предлаганите от тях услуги;
 • да даде възможност на реално действащите професионални учебни единици да представят структурите и продуктите си.
Разпространение
 1. Безплатни бройки за:
  • Общински администрации в цялата страна (256);
  • Областни управи;
  • Министерството на труда и социалната политика;
  • Министерство на образованието;
  • Национална агенция за професионално образование и обучение; Агенция по заетостта – за всяка регионална служба и Бюро по труда;
  • Структурите и агенциите обслужващи Кохезионния фонд, Делегацията на Европейската Комисия в България–програма ФАР, Агенция Сапард, програма Леонардо и др.;
  • Фондации, асоциации, международни фондове, дипломатически и търговски мисии в България подпомагащи и финансиращи проекти в сферата на професионалното обучение;
 2. Чрез разпространителските мрежи в страната.
 3. Чрез електронен магазин от специализирания Интернет Портал

Професионално учебните центрове имат възможност да използват свободна форма на представяне в каталога съобразно фирмената визия и имидж стратегия.

Тарифа за участие с пълноцветно представяне
Страница Площ Цена в лв.
½ страница
122 кв. см. (131 мм – 93 мм)
290
1 страница
245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
470
2 страници
2 х 245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
820
4 страници
2 х 245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
1540
над 4 страници
> 4 х 245 кв. см. (131 мм – 187 мм)
по договаряне
Вътрешни корици
Втора и трета корица
1 430
Задна корица
Четвърта корица
1 950
На включилите се с пълноцветно представяне, се предоставя допълнително едноцветна страница.
Тарифа за участие с едноцветно представяне
Страница Символа Цена в лв.
1 страница
2300 символа
190
2 страница
5000 символа
350

Вашата информация, можете да изпратите и на e-mail: design@info-class.com
За участие с пълноцветна реклама, моля изпратете готови рекламни карета с формат на файла tif, eps, cdr, psd или pdf с гореописаните размери, съобразно обема на участие. Ако не разполагате с готови рекламни представяния, може да използвате дизайнерите на Инфо Клас напълно безплатно. Ще се радваме да се убедите в нашия професионализъм.